Ana səhifə Məqalələr Boy qısalığı probleminə yanaşma necə olmalıdır?

Boy qısalığı probleminə yanaşma necə olmalıdır?

Boy qısalığına yanaşmada əhəmiyyətli məqam mövcud “normal” səbəblərin patoloji olanlardan ayırd edilməsi və daha sonra patoloji səbəblərin ayrıca diferensasiya edilməsidir.
Boy qısalığı demək üçün əvvəl düzgün diaqnoz qoymaq lazımdır. Ortalamanın -2 SD (standart deviasyon) dəyərindən daha aşağı boy dəyərləri və ya qiymətləndirmədə çox istifadə olunan boy persantil əyrilərində boyun 3 persentildən daha aşağı olması patoloji olub, boy qısalığı deməkdir.Bu səbəbdən dediyimiz  3 % uşaq normal olduğu halda 3-cü persantilin altındadır.Boy artımı məsələlərində toplum, xalqlar, fərqli iqlim amilləri nəzərə alınaraq hər ailəyə də individual yanaşılmalıdır.Böyümə sürəti, mövsümi artım fərqləri və ölçü xətalarına bağlı şərh səhvləri aradan qaldırmaq üçün, uşaq illik müqayisəli kontrol aparılmaqla qiymətləndirilməlidir.

3 ay ara ilə edilən boy ölçümlərinə əsaslanaraq hesablanmış illik artım sürətlərinin şərhində diqqətli olmaq lazımdır. Böyümə sürəti mütləq orta dəyərləri 0-6 ay arası 16 sm, 6-12 ay arası 8 sm, 1-2 yaş arası 10-12 sm / il; 2-4 yaş arası 7 sm / il; 4 yaşdan yetkinliyə qədər da 5-6 sm / il ətrafındadır. Yetkinlik əvvəli böyümə sürəti ən aşağı səviyyələrə düşər və 3-4 sm/il kimi olur. Yetkinlik dövründə qızlarda döş tumurcuqlanması ilə birlikdə 7-8 sm / il kimi, oğlan uşaqlarında isə yetkinlik dövründə 9-10 sm / il kimi böyümə sürətlənməsi qeyd olunur. Böyümə sürəti alt və üst dəyərlər üçün böyümə sürəti persentil əyriləri istifadə edilir.
Böyümə sürəti persentil əyrilərində, böyümə sürətinin 25-75 persentillər arasında oynaması lazımdır. Bir uşaq bir il ərzində 25 persentildə bir böyümə sürəti göstərirsə, boy persentilinin eyni səviyyədə qala bilməsi üçün, ertəsi il 75 persantildə böyüməsi lazımdır.
Böyümə sürəti persentil əyriləri üçün türk və ya beynəlxalq standartlar istifadə oluna bilər.

Paylaş: