Fəxri üzvlüklər

23.11.2012 ildən

Türkiyə Endokrinologiya və Metabolizma dərnəyinin fəxri üzvü

*Azərbaycan Respublikasından
ilk olaraq

2015-ci ildən

TEMD osteoporoz və digər sümük mübadilə xəstəlikləri işçi qruplarının üzvü

2018-ci ildən

Tibbi qidalanma və idman metabolizması işçi qruplarının üzvü

2022-ci ildən

Şəkərli diabet və Tiroid işçi qruplarının üzvü

31.07.2013-cü ildən

Avropa Endokrinologiya Cəmiyyətinin ( European Society of Endocrinology) həqiqi üzvü

23.10.2013-cü ildən

Amerika Endokrinologiya Cəmiyyətinin (Endocrine Society) üzvü

2018-ci ildən

Şəkərli Diabetin öyrənilməsi üzrə Avropa Assosiasiyasının (EASD-European Association for the Study of Diabetes) üzvü

2016-cı ildən

Türkiyə Uşaq Endokrinologiya və Diabet Dərnəyinin (ÇEDD) fəxri üzvü

2019-cu ildən

Klinik Endokrinologiya və Diabet Dərnəyinin (KEDD) fəxri üzvü

14.10.2015-ci ildə

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Sertifikasiya Komissiyası tərəfindən Endokrinologiya ixtisası üzrə praktik fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün sertifikasiya şəhadətnaməsi (NoAH018144) verilmişdir

2015-ci ildən

Azərbaycanda həkim-endokrinoloqlar üçün keçirilən çoxsaylı yerli, beynəlxalq elmi konfransların həmsədri, təşkilatçısı və mühazirəçisi olmuşdur.