Dr. Hidayət Məmmədzadə

Baku Medikal Plaza Klinikası endokrinologiya şöbəsinin müdiri

Hidayət Məmmədzadə Türkiyə Endokrinologiya və Metabolizm dərnəyinin Azərbaycan respublikasından ilk fəxri üzvü , eyni zamanda dərnəyin Osteoporoz və digər metabolik sümük xəstəlikləri çalışma qrupunun üzvü, o cümlədən Avropa Endokrinologiya Cəmiyyəti və Amerika Endokrinologiya Cəmiyyətlərinin həqiqi üzvüdür. Müxtəlif illərdə çoxsaylı xarici ölkələrdə beynəlxalq konferanslarda, seminar ve simpoziyumlarda iştirakçı olmuş, müxtəlif tibb jurnallarda elmi-kütləvi məqalələrin, bir sıra metodik tövsiyyə və klinik protokolların müəllifidir.

Dr. Hidayət Məmmədzadə

Baku Medikal Plaza Klinikası endokrinologiya şöbəsinin müdiri

Hidayət Məmmədzadə Türkiyə Endokrinologiya və Metabolizm dərnəyinin Azərbaycan respublikasından ilk fəxri üzvü , eyni zamanda dərnəyin Osteoporoz və digər metabolik sümük xəstəlikləri çalışma qrupunun üzvü, o cümlədən Avropa Endokrinologiya Cəmiyyəti və Amerika Endokrinologiya Cəmiyyətlərinin həqiqi üzvüdür. Müxtəlif illərdə çoxsaylı xarici ölkələrdə beynəlxalq konferanslarda, seminar ve simpoziyumlarda iştirakçı olmuş, müxtəlif tibb jurnallarda elmi-kütləvi məqalələrin müəllifidir.

Hansı xəstəlikləri müalicə edirik ?

Müalicə edilən xəstəliklər

Qalxanabənzər vəzi xəstəlikləri

Qalxanabənzər vəzi (tiroid vəzi) boynumuzun ön hissəsində yerləşən, iki paylı, kəpənək formalı, çəkisi təxminən 20-25 qram olan daxili sekresiya vəzisidir.

Hipofiz vəzi xəstəlikləri

Hipofiz vəzi endokrin sistemin əsas orqanı olub, böyümə, inkişaf, çoxalma,metabolizm, südvermə, stress cavabı kimi fərqli fizioloji funksiyaları idarə edən mərkəzi aparatı, bele demək mümkündürsə,dirijorudur.

Böyrəküstü vəzi xəstəlikləri

Böyrəküstü vəzilər cüt orqanlardır, hər iki böyrəklərimizin üstündə yerləşirlər.Hər vəzin təxminən 4 qram ağırlığı vardır.Embrioloji, histoloji və funksional olaraq bir birindən fərqli olan iki fərqli qisimdən ibarətdir.

Hamiləlik və endokrin
xəstəlikləri

Hamiləlik zamanı ana və döl arasında bir birinə təsir edən geniş həcmli endokrin-metabolik dəyişikliklər hamiləliyin davamı, dölün inkişafı, böyüməsi, doğum və südəmizdirmə proseslərinə zəmin yaradır.

Piylənmə xəstəlikləri və metabolik sindrom

Piylənmə xəstəliklərinin müalicə və diaqnostikasında dünya standartlarına uyğun olaraq pasientləti qəbul edirik.

Metabolik sümük xəstəlikləri və osteoporoz

Sümüklər bir endokrin orqan olmaqla mexaniki və əhəmiyyətli metabolik funksiyalara sahibdir

Son məqalələr